yx

Het kabinet stelt 58,5 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. In een adviesrapport van het Nederlands Jeugdinstituut wordt onder andere geadviseerd dat gemeentes jongeren actief betrekken bij het organiseren van activiteiten.