yx

Op 11 december 2020 zijn honderden jongeren op zeven verschillende locaties in Rotterdam (en online) met elkaar in gesprek gegaan. Jongeren hebben hun persoonlijke verhalen verteld, wat zij moeilijk vinden, welke kansen zij zien en welke lessen ze wilden meegeven. Deze lessen heeft de Rotterdamse Jongerenraad Young010 onder begeleiding van Stichting LOKAAL Rotterdam heeft aangeboden aan het stadsbestuur. De gemeente gaat dus echt met de adviezen aan de slag! Wil je meer weten over de adviezen, volgen @jongerentop010 op Insta!

Verschillende YoungXperts onderzoekers hebben als ‘tafelvoorzitter’ meegewerkt aan de jongerentop010. Daarnaast deed YoungXperts onderzoeker Lysanne mee aan een talkshow.

Jongerentop010 - Speak Up!  | December 2020