yx

De Jongeren Denktank Coronacrisis is een samenwerkingsverband tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y. Samen met jongeren bundelen zij oplossingen en ideeën om het kabinet te adviseren. Op 28 januari heeft de Jongeren Denktank Coronacrisis het rapport “En nu…daden” aangeboden aan minister-president Rutte. Belangrijke onderdelen van het advies:
– Verbetering van de financiële ruimte voor studenten met studievertraging
– Meer startersbanen en starterswoningen
– Een groen herstelbeleid
– Betrek jongeren bij oplossingen.Jongeren Denktank Coronacrisis biedt minister-president Rutte advies aan