yx
Jongeren willen graag bijdragen aan de maatschappij, juist in tijden van crisis. Tijdens de coronapandemie heeft YoungXperts onderzoek gedaan naar hoe jongeren kunnen worden betrokken bij het herstel van de samenleving tijdens en na de coronacrisis. Deze en andere wetenschappelijke inzichten zijn gebundeld in de NWA Jongeren Challenge. De NWA challenge ontstond na de oproep van Premier Rutte tijdens de persconferentie van 19 mei om jongeren actief mee te laten denken over hun toekomst. Hoogleraar Eveline Crone en Mohammed Guled overhandigden de bevindingen in een manifest aan premier Rutte om het kabinet op te roepen de stem van jongeren serieus te nemen.
Lees het manifest hier

 

Wat is de meerwaarde van het betrekken van jongeren bij wetenschap en beleid?

Wat het onderzoek van YoungXperts zo waardevol maakt is dat jongeren worden betrokken bij wetenschap en beleid. Dit creëert toegevoegde waarde, zeker in crisissituaties zoals deze pandemie. Onderzoeker Lysanne te Brinke heeft de toegevoegde waarde van co-creatie gezien in de praktijk:

 

In een recent onderzoek dat YoungXperts heeft uitgevoerd in opdracht van het RIVM, wilden we bijvoorbeeld meten in hoeverre jongeren bereid zijn om zich aan de coronamaatregelen te houden als de vaccinatiegraad stijgt. De vragen werden ontwikkeld via co-creatie. Al snel bleek dat het noodzakelijk was om bij vragen rondom 1,5 meter afstand houden onderscheid te maken tussen afstand tot leeftijdsgenoten en ouderen, omdat hier een verschil in zou kunnen zitten. Zonder co-creatie, hadden we de plank dus flink mis kunnen slaan.Lysanne te Brinke, postdoctoraal onderzoeker

 

Manifest moet beleidsmakers aansporen ideeën van jongeren daadwerkelijk uit te voeren

Tijdens het onderzoek werden de onderzoekers van YoungXperts zich er steeds meer van bewust dat jongeren gedesillusioneerd zijn over wat er met alle goede ideeën die zij tijdens de pandemie hebben bedacht wordt gedaan. Student Thijs (24):

Bestuurders gaan misschien wel met jongeren in gesprek en roepen op tot een jongerenrevolutie, maar vanuit beide kanten lijkt het lastig om tot concrete acties te komen.Thijs (24), student

 

De jongererevolutie lijkt dus wel op gang te zijn gekomen, maar hij lijkt nog geen landingsplek te vinden. Hoogleraar Eveline Crone hoopt dat daar verandering in komt door het manifest van de NWA jongerenchallenge aan te bieden aan premier Rutte.

“Deze pandemie heeft het belang van science for policy verder onderstreept, jongeren kunnen niet altijd voor zichzelf spreken maar worden hard geraakt door de beperkingen en sociaal-economische gevolgen. Wetenschappers, jongeren en burgers weten wat nodig is. Het integreren van deze kennis met beleid is een ingewikkeld proces; maar cruciaal voor de toekomst van de jongeren in Nederland. Hiervoor blijft SYNC lab zich de komende tijd inzetten door programma’s te onderzoeken die jongeren een stem geeft.Eveline Crone

Meer lezen over het manifest? Lees het uitgebreide artikel van het manifest van de NWA-challenge op de website van NWO.