yx

Op bezoek bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ruim 1 op de 3 jongeren ervaart prestatiedruk, een specifieke vorm van stress die samenhangt met het gevoel om aan verwachtingen te moeten voldoen. Over de afgelopen twintig jaar is de ervaren prestatiedruk onder jongeren ongeveer verdrievoudigd. Waar komt die druk bij jongeren vandaan? Welke factoren spelen hierin een rol? En met wat voor grote en kleine oplossingen kunnen we er voor zorgen dat de druk die jongeren ervaren wordt verminderd? Om hier achter te komen deed het team van YoungXperts de afgelopen maanden onderzoek naar prestatiedruk. Mede door de brainstorms op scholen en bij jongerenorganisaties in Rotterdam zijn we tot oplossingen gekomen, samen met jongeren. Want, zij zijn dé Xperts! Het resultaat? Het manifest “Jongerenperspectief op Prestatiedruk” dat we zelfs aan Minister Dijkgraaf (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mochten overhandigen!

Factoren die een rol spelen bij prestatiedruk

Er is niet één reden voor aan te wijzen voor de ervaren prestatiedruk bij jongeren. Het is een samenspel van veranderingen: de samenleving is complexer geworden, er zijn meer mogelijkheden voor jongeren, wat weer kan leiden tot keuzestress, ouders leggen de lat hoger, en er zijn bepaalde verwachtingen vanuit de maatschappij.

De oplossing

De oplossing ligt niet alleen bij jongeren zelf, maar ook bij de mensen en systemen om jongeren heen. In ons manifest is kennis uit de wetenschap (the FACTS) gecombineerd met oplossingen van jongeren (TAKE ACTION). Met deze kennis en oplossingen kunnen beleidsmakers, jongerenwerkers, leraren, en anderen die met jongeren werken hun voordeel doen, zodat we samen werken aan een toekomst met minder prestatiedruk voor jongeren. Jongeren bedachten praktische TAKE ACTIONS voor docenten, ouders, de maatschappij en voor anderen jongeren.

“Het helpt me om terug te kijken naar vorige succesvolle situaties, om mezelf te herinneren wat ik al bereikt heb.” Jongere, 16 jaar “Vraag op een verjaardag wat een jongere leuk vindt in plaats van welke opleiding de jongere wil gaan doen, het taalgebruik is van belang.” Jongere, 20 jaar

Op bezoek bij Minister Dijkgraaf

Samen met jongerenwerkers, docenten en jongeren met verschillende opleidingsachtergronden mochten we maandag 13 maart het manifest overhandigen op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Tijdens een openhartig ronde tafelgesprek met Minister Dijkgraaf deelden jongeren hun ervaring met prestatiedruk.

“Dit onderwerp ligt mij nauw aan het hart, het komt telkens voorbij in gesprekken die ik heb met studenten. In het manifest staan oplossingen in om de prestatiedruk waar jongeren onder lijden te verminderen. Ook had ik een indringend én inspirerend gesprek met scholieren, studenten, docenten en onderzoekers. Ik vind het mooi om te zien hoe studenten en wetenschappers samen hebben gewerkt aan dit manifest” Minister Robbert Dijkgraaf

Meer lezen over het manifest? Lees hier het hele manifest “Jongerenperspectief op Prestatiedruk”