yx

Overhandiging manifest aan Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten

Op 11 juni overhandigde het YoungXperts team een manifest aan Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten over het jongerenperspectief op de klimaatcrisis. De klimaatcrisis heeft grote gevolgen voor ons allemaal, en in het bijzonder voor jongeren die in hun toekomst de gevolgen van de klimaatcrisis nog meer zullen voelen.

Minister Rob Jetten (Partijleider D66 en minister voor Klimaat en Energie): “Ik spreek veel jongeren die zich door klimaatverandering zorgen maken over hun toekomst. Nederland heeft nu al te maken met hevige overstromingen, hete zomers en mislukte oogsten. Laat dat een boodschap zijn aan de nieuwe coalitie: trap nu niet op de rem. Laten we nu samen de klimaatklus klaren. Dat is goed voor de planeet én voor onze portemonnee.”

De afgelopen maanden onderzochten onderzoekers van het jongerenplatform YoungXperts (onderdeel van het Erasmus SYNC Lab) het perspectief van jongeren op de klimaatcrisis. Jongeren (12 – 28 jaar) ervaren in hun dagelijks leven namelijk niet alleen problemen, maar zien ook vaak de oplossingen. Zij zijn daarom de experts over hun eigen leven. Hoe beleven jongeren het om op te groeien in een klimaatcrisis? 

Jongeren willen hun zorgen omzetten in actie
De meeste jongeren zijn zich bewust van klimaatverandering; 79% geeft dit aan in een online enquête. Ongeveer 56% van de jongeren onderneemt in hun dagelijks leven acties tegen de klimaatcrisis, zoals de verwarming lager zetten of minder spullen kopen. Een deel van de jongeren ervaart door de klimaatcrisis een lager mentaal welzijn en maakt zich zorgen over de toekomst. Het manifest toont echter dat jongeren ‘agents of change’ kunnen zijn door hun zorgen om te zetten in actie. Ze willen graag samenwerken met anderen voor het klimaat en merken dat samen praten of actie ondernemen helpt hun zorgen te verlichten. Dit past bij de adolescentie, waarin vriendschappen een belangrijke rol spelen. Samen iets doen voor het klimaat kan jongeren ook kracht geven, wat het negatieve effect van de klimaatcrisis op hun mentale welzijn mogelijk kan verminderen.

Hoogleraar Eveline Crone vertelt: “De wereld verandert snel en juist nu is het belangrijk dat beleidsmakers de stem van jongeren echt serieus nemen, want het gaat om hun toekomst. Als wetenschappers proberen we de kennis en handvatten te bieden om dit mogelijk te maken.”

Klimaatonderwijs is erg belangrijk
De jongeren die weinig of geen actie ondernemen, geven aan dat dit komt doordat ze weinig kennis hebben over klimaatverandering en het niet als crisis zien. In sommige jongerenpanels kwam aan bod dat klimaatproblemen niet worden besproken op school, en jongeren vragen zelf om het verplicht stellen van klimaatonderwijs op de middelbare school. 

Onderzoeker Anne-Wil Kramer legt uit: ‘Klimaatonderwijs werkt het beste wanneer het geïntegreerd wordt in bestaande vakken. Het belang van klimaatverandering als crisis wordt het duidelijkst in vakken zoals maatschappijleer en burgerschap, in plaats van alleen bij aardrijkskunde. Dit komt omdat het niet alleen belangrijk is om kennis te hebben over klimaatverandering zelf, maar ook over hoe je ermee kunt omgaan, nu en in de toekomst.’


Jongeren willen meebeslissen over hun toekomst
Het manifest laat tot slot zien dat jongeren graag willen meebeslissen over hun toekomst. Onderzoeker Lysanne te Brinke: “Tijdens brainstorms met jongeren ontdekten we dat jongeren  veel ideeën hebben over mogelijke oplossingen voor de klimaatcrisis, maar zich vaak niet gehoord voelen door beleidsmakers. Als je het gevoel hebt dat beleid niet met jou gemaakt wordt, ben je ook minder bereid om je gedrag aan te passen”. Jongeren pleiten daarom voor het aantoonbaar meenemen van het jongerenperspectief in beleidsbeslissingen over klimaat, bijvoorbeeld met een generatietoets.

Benieuwd geworden naar het hele manifest? Lees het hier!