yx

Hoe kun je als docent, jongerenwerker of beleidsmaker met de YoungXperts website aan de slag gaan?

Het doel van het YoungXperts platform is dat jongeren hun stem kunnen laten horen, dat zij kunnen ervaren dat hun mening ertoe doet, dat zij zelf actie kunnen ondernemen en daardoor meer kracht kunnen ervaren. Jongeren kunnen op deze manier een rol hebben in hun eigen toekomst, door actief mee te denken over hoe zij vinden dat de samenleving eruit zou moeten zien.

Jongeren kunnen zelfstandig met het YoungXperts platform aan de slag. Bijvoorbeeld door ideeën toe te voegen, te liken en te delen. Het effect van het platform kan echter versterkt worden wanneer jongeren door docenten, jongerenwerkers of beleidsmakers hiertoe gestimuleerd worden. Het platform kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens mentor lessen.

De start: Het bespreken van facts
Op het platform staan verschillende animatiefilmpjes die kunnen worden gebruiken als startpunt van een open gesprek over jongerenwelzijn tijdens de coronacrisis (zie de ‘facts’ pagina’s of kijk op ons youtube-kanaal). Hier kunnen natuurlijk ook andere bronnen worden gebruikt, zoals dit filmpje van NOS-stories.

En dan nu: Tijd voor actie
Vervolgens kan er met jongeren gebrainstormd worden over ideeën en acties! Het kan hierbij goed zijn om de mogelijke oplossingen in de context te plaatsen. Een voorbeeld hiervan, binnen het thema creativiteit, is dat jongeren mogelijk ideeën hebben over hoe online of hybride onderwijs op een vernieuwende manier vormgegeven kan worden.

Idealiter kunnen de actiepunten dan ook opgevolgd worden. Kleinschalig kan met verschillende oplossingen van jongeren geëxperimenteerd worden. Initiatieven en acties die goed werken kunnen na het testen breder uitgezet worden.

Jongeren kunnen de actiepunten zelf toevoegen aan het YoungXperts platform. Is er een succesvol plan bedacht en/of uitgevoerd? Laat het ons dan even weten (mail naar synclab@essb.eur.nl)! Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de uitgevoerde plannen ook een plekje krijgen op het platform.

Algemene tips voor een geslaagde brainstorm 

  • Laat de brainstorm niet te lang duren (maximaal 1 – 1,5 uur).
  • Zoek afwisseling in werkvormen. Start bijvoorbeeld met een korte uitleg en laat daarna jongeren aan de slag gaan met concrete vragen (think-pair-share). Daag jongeren uit om hun ideeën uit te werken (op post-its).
  • Zorg voor een open gesprek zonder oordeel. Geef jongeren het gevoel dat zij de expert zijn en geef geen (snelle) oplossingen of antwoorden. De discussie zelf is tijdens de brainstorm de belangrijkste output.
  • Start niet met persoonlijke vragen: verhalen komen vanzelf naar boven. Probeer vanuit concrete ervaringen een algemeen (maatschappelijk) probleem of vraagstuk te genereren en werk vanuit daar abstracte ideeën en concrete oplossingen uit.