Onderzoekers Kayla Green, Lysanne te Brinke, Renske van der Cruijsen en Suzanne van de Groep van het Erasmus SYNC Lab starten vanaf maandag 15 maart met een sociale mediacampagne om jongeren mee te laten denken over de maatregelen rondom het coronavirus en wat ze nodig hebben voor een betere toekomst. Via #fixdetoekomst kunnen jongeren laten horen welke versoepelingen er volgens hen als eerste moeten komen. De ideeën van jongeren zullen worden gebundeld in een manifest dat wordt aangeboden aan beleidsmakers.

De campagne loopt van 15 tot 21 maart. Daarna worden de ingestuurde ideeën gebundeld door de onderzoekers en overhandigd aan de politiek.

Met dit manifest willen we aan jongeren laten zien dat hun mening belangrijk is, én dat beleidsmakers er net zo over denken. Dat gaat me niet alleen persoonlijk aan het hart als jonge onderzoeker, maar als ontwikkelingspsycholoog weet ik ook hoe belangrijk het is voor opgroeiende jongeren om impact te kunnen hebben op de maatschappij. Daarom zal het manifest concrete aanbevelingen bevatten over versoepelingen vanaf 1 april en daarna. Het kabinet kan deze aanbevelingen vervolgens meenemen in hun besluitvorming.Renske van der Cruijsen, promovenda

Heb je een idee? Laat van je horen via dit formulier

De Jongeren Denktank Coronacrisis is een samenwerkingsverband tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y. Samen met jongeren bundelen zij oplossingen en ideeën om het kabinet te adviseren. Op 28 januari heeft de Jongeren Denktank Coronacrisis het rapport “En nu…daden” aangeboden aan minister-president Rutte. Belangrijke onderdelen van het advies:
– Verbetering van de financiële ruimte voor studenten met studievertraging
– Meer startersbanen en starterswoningen
– Een groen herstelbeleid
– Betrek jongeren bij oplossingen.
Op 30 januari kwamen studentendiscotheken virtueel bij elkaar om studenten te verblijden met de beste dj’s en muziek uit verschillende studentensteden. Elke stad regelde zijn eigen dj’s en een eigen locatie (denk aan de Kuip en Paradiso). Ook werd er een symposium georganiseerd “Wij denken mee”. Het symposium ging over toekomstperspectief voor studenten en YoungXperts onderzoeker Lysanne deed ook mee aan het gesprek.

Zowel de dj-sets als het symposium zijn terug te zien via https://feelalivestream.nl.

Op 31 december stond YoungXperts hoogleraar Eveline in het NRC: “Het welzijn van jongeren is in ieders belang”. De belangrijkste boodschap: Laat een nieuwe generatie niet verloren gaan. Betrek jongeren en hun organisaties overal bij en maak gebruik van hun creativiteit. Dan kunnen ze meedenken over de manier waarop hun toekomstige samenleving eruit zou moeten zien. Als we nu investeren in het welzijn van jongeren worden niet alleen zij er beter van, maar onze samenleving ook een beetje slimmer.

Op 29 december 2020 was YoungXperts hoogleraar Eveline te gast bij Nieuwsuur. Ze vertelde over ons onderzoek naar de impact van corona op jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat de coronacrisis een behoorlijke weerslag op jongeren heeft. “Hoe meer richting de jongvolwassenheid, hoe groter de last.”

Op 11 december 2020 zijn honderden jongeren op zeven verschillende locaties in Rotterdam (en online) met elkaar in gesprek gegaan. Jongeren hebben hun persoonlijke verhalen verteld, wat zij moeilijk vinden, welke kansen zij zien en welke lessen ze wilden meegeven. Deze lessen heeft de Rotterdamse Jongerenraad Young010 onder begeleiding van Stichting LOKAAL Rotterdam heeft aangeboden aan het stadsbestuur. De gemeente gaat dus echt met de adviezen aan de slag! Wil je meer weten over de adviezen, volgen @jongerentop010 op Insta!

Verschillende YoungXperts onderzoekers hebben als ‘tafelvoorzitter’ meegewerkt aan de jongerentop010. Daarnaast deed YoungXperts onderzoeker Lysanne mee aan een talkshow.
Het kabinet stelt 58,5 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. In een adviesrapport van het Nederlands Jeugdinstituut wordt onder andere geadviseerd dat gemeentes jongeren actief betrekken bij het organiseren van activiteiten.

Hoe ervaren jongeren social media? En wat voor effect heeft social media op hun ontwikkeling? Op 19 oktober organiseerden we hierover onze eerste online brainstorm. Onderzoeker Michelle Achterberg vertelde wat zij al wist over het puberbrein, maar vooral: wat we nog níet weten!

Het was een succes! De jongeren voelden zich serieus genomen en gaven de brainstorm wat dat betreft een 10! Michelle kreeg daarnaast heel waardevolle input voor haar onderzoek. Zij is druk aan de slag gegaan om haar onderzoek beter te maken. Bedankt allemaal!

“Het is heel interessant om over deze dingen te praten omdat ze eigenlijk nooit gespreksstof zijn.
Het was ook leuk om zo universitair onderzoek te helpen.” jongen (16)

Jeugdcriminaliteit lijkt de laatste jaren toe te nemen. Hoe kan dat worden verklaard? Suzanne van de Groep vertelt erover op Linda.nl

https://www.linda.nl/nieuws/achtergrond/jeugdcriminaliteit-coronacrisis/?fbclid=IwAR3XEtUaoSx-k5OVoBj7XQ6XyZl7qK8VUeRbn4pGQtpwI-g4zK8qflRQtW0

Tijdens de coronacrisis komen jongeren niet altijd even goed in het nieuws. Toch blijkt uit onderzoek dat jongeren juist veel voor anderen overhebben. Hoe zit dat precies? YoungXperts onderzoeker Suzanne van de Groep legt het uit in de Quest:

https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a33376242/jongeren-idealistisch-waarom-activisten/