Als mensen iets goed doen voor elkaar, is dat goed voor de samenleving. Iemand helpen die een probleem heeft, eten met anderen delen, of samenwerken met anderen om meer te bereiken zijn allemaal manieren om bij te dragen. Het is een misverstand dat jongeren vooral met zichzelf bezig zijn. Onderzoek laat zien dat de meeste jongeren goede dingen willen doen voor anderen. Of je iemand in een bepaalde situatie helpt, hangt van verschillende dingen af, zoals je persoonlijkheid en wie die ander is.

Jongeren kunnen beter ‘out of the box’ denken dan volwassenen. Ze zijn dus creatiever! Creativiteit is het bedenken van nieuwe oplossingen die ook bruikbaar zijn. Het gaat dus niet alleen om zo veel mogelijk nieuwe dingen bedenken, maar je moet er ook iets mee kunnen. In onverwachte situaties en tijdens een crisis zijn creatieve oplossingen voor problemen nodig. We hebben de creativiteit van jongeren dus juist nu nodig!

Welzijn gaat over of je tevreden bent met je leven: of je van dingen kan genieten, positief kan denken, en of je tevreden bent met je sociale omgeving (zoals je vrienden of familie). Het kan te maken hebben met of je een positief zelfbeeld hebt, hoe goed je je voelt, en of je het gevoel hebt dat je controle hebt over je leven. Dat laatste noemen we autonomie. 

Als jongere heb je de behoefte om de wereld te ontdekken, erop uit te gaan, veel vrienden te maken en gehoord te worden. Dit is jouw drijfveer, jouw ‘drive’. Waarom nemen jongeren meer risico’s? Is risico’s nemen altijd negatief? Hoe kun je er tijdens de coronacrisis op een veilige manier op uitgaan en vernieuwing zoeken? Hier gaat het thema jouw drive over. 

Waarom kan de een beter met tegenslagen omgaan dan de ander?

De wereld om je heen verandert steeds. Als jongere heb je soms te maken met verschillende tegenslagen. Veerkracht zorgt ervoor dat je weer opveert als het tegenzit. Waarom is het voor de één makkelijker om met tegenslagen om te gaan dan voor de ander? Hoe zorg je ervoor dat je veerkrachtig bent, zoals bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis? Hier gaat het thema “jouw kracht” over.