X

Over ons

Hoe maak je als jongere keuzes? Waarom lukt dat de één beter dan de ander? Dat proberen wij te begrijpen met YoungXperts. YoungXperts is een initiatief van het SYNC lab, een onderzoeksgroep aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij onderzoeken wat jongeren uniek maakt en hoe zij een rol vinden in de samenleving. Dit doen we onder andere door te kijken naar hoe de hersenen zich ontwikkelen en door in gesprek te gaan met jongeren in jongerenpanels.

Wat doen wij?

Uit ons onderzoek hebben wij veel kennis over jongeren, hoe zij opgroeien, en hoe dat werkt in het brein. Deze kennis willen wij voor jongeren op een begrijpelijke manier beschikbaar maken. Dit noemen wij the facts. Maar we hebben een nóg belangrijkere missie: ervoor zorgen dat er iets met die kennis gebeurt: dat mensen, zoals beleidsmakers en organisaties die belangrijke beslissingen maken voor jongeren, in actie komen, zodat jongeren er voordeel van hebben. Om dit te bereiken organiseren wij brainstorms met jongeren, de YoungXperts sessies. Hierin verzamelen we toepasbare oplossingen, the take actions. De brainstorms helpen ons om:

  • jongeren een stem te geven: hoe denken zij over belangrijke thema’s?
  • ons onderzoek beter op jongeren aan te laten sluiten
  • samen met jongeren de beste manier vinden om in actie te komen op basis van beschikbare kennis

Weten hoe wij dit aanpakken? Bekijk dan onderstaande video!

YoungXperts in action!

Waar staan wij voor?

Bij YoungXperts is er ruimte voor álle jongeren. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, op welke school je zit of wie je kent: jij bent de Xpert! Wij willen dat jij écht kunt vertellen hoe je over dingen denkt. Daarom nemen wij de tijd om goed naar je te luisteren.

Hoe denk jij over belangrijke thema’s die een rol spelen in jouw leven? Wat heb jij nodig voor een betere toekomst? Waar zie jij kansen voor jou en andere jongeren?

We nodigen jou uit om mee te denken over dit soort vragen en manieren om in actie te komen.

Met welke thema’s zijn jullie nu bezig?

Jongeren vandaag de dag groeien op in een complexe samenleving met verschillende crisissen. Mentale problematiek, sociale ongelijkheid en een klimaatcrisis zijn elke dag zichtbaar om hen heen. Hoe gaan jongeren hiermee om? Vanuit de subsidie van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA) onderzoeken wij 1,5 jaar lang deze drie challenges samen met jongeren.

Heb je een vraag, wil je meedoen of samenwerken?

Neem hier contact met ons op

 

HET TEAM

Eveline Crone
Eveline Crone

Eveline Crone is 48 jaar en hoogleraar Developmental Neuroscience in Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen van de kindertijd tot de volwassenheid. Hierbij verbindt zij fundamentele wetenschappelijke methoden zoals living labs en citizen science.

Lysanne te Brinke
Lysanne te Brinke

Lysanne te Brinke is 33 jaar en doet onderzoek naar hoe jongeren de kans kunnen krijgen om bij te dragen aan de maatschappij. Ze hoopt dat jongeren, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar kunnen versterken, zodat jongeren daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen.

Suzanne van de Groep
Suzanne van de Groep

Suzanne van de Groep is 30 jaar en doet onderzoek naar de ontwikkeling van prosociaal gedrag (iets goeds doen voor anderen). Suzanne wil wetenschap van waarde maken voor jongeren en ze laten ervaren hoe leuk het is om iets goeds te doen voor een ander.

Kayla Green
Kayla Green

Kayla Green is 29 jaar en werkt als onderzoeker bij het SYNC-lab. Kayla doet onderzoek naar het welzijn van jongeren en jongvolwassenen. Zij hoopt kansen voor jongeren te maken zodat jongeren invloed kunnen hebben op wat zij willen voor hun eigen toekomst.

Yara Toenders
Yara Toenders

Yara Toenders is 29 jaar en doet onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren. Ze hoopt dat de wetenschap kan samenwerken met jongeren om zo hun mentale gezondheid te verbeteren.

Renske van der Cruijsen
Renske van der Cruijsen

Renske van der Cruijsen is 31 jaar en doet onderzoek naar het zelfbeeld van jongeren. Ze hoopt jongeren een stem te geven waarmee zij hun toekomst kunnen vormgeven. Daarnaast hoopt zij van jongeren te kunnen leren wat jongeren uitdagend vinden in deze tijd.

Noura Borggreven
Noura Borggreven

Noura Borggreven is 28 jaar en helpt bij het onderzoek naar complexe maatschappelijke problemen, waarbij zij zich vooral bezig houdt met de kwalitatieve data van de YoungXperts brainstorms. Noura hoopt dat we met de kennis uit de wetenschap samen met jongeren de beste manier kunnen vinden om actie te ondernemen.

Ties Fakkel
Ties Fakkel

Ties Fakkel is 33 jaar en onderzoekt sociaaleconomische verschillen in hoe jongeren zich voelen en wat ze kunnen. Hij hoopt dat we dankzij de bijdragen van YoungXperts beter zullen begrijpen hoe zaken als onderwijsongelijkheid en financiële zorgen thuis een sterke psychologische invloed op jongeren kunnen hebben.

Ethell-Marjorie Dubois
Ethell-Marjorie Dubois

Ethell is 23 jaar en doet onderzoek naar vertrouwen in jongeren. Ze hoopt in kaart te brengen hoe vertrouwen verschilt tussen  jongeren van verschillende takken van de maatschappij en met verschillende ethnische achtergronden. Ze hoopt zo bij te dragen aan het beter begrijpen van hoe jongeren zich ontwikkelen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt!

Anne-Wil Kramer
Anne-Wil Kramer

Anne-Wil is 29 jaar en onderzoekt wat jongeren motiveert om te leren. Door kennis over motivatie, leren en het brein te delen met jongeren en docenten, hoopt zij leren voor jongeren nog leuker te maken.