MDT op Zuid is een talentontwikkelingsproject voor jongeren in Rotterdam-Zuid. Hier ligt de focus op het laten groeien en verbinden van de jongeren waarbij zij een maatschappelijke teruggave aan Rotterdam Zuid doen. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.