Onze samenwerkingspartners

Wij zijn niet de enigen die het belangrijk vinden om jongeren meer te betrekken bij onderzoek en beleid. Voor onze projecten werken we samen met een aantal samenwerkingspartners. Lees hier meer over deze organisaties!

MDT op Zuid

MDT op Zuid is een talentontwikkelingsproject voor jongeren in Rotterdam-Zuid. Hier ligt de focus op het laten groeien en verbinden van de jongeren waarbij zij een maatschappelijke teruggave aan Rotterdam Zuid doen. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
PIT010

PIT 010 staat voor welzijnswerk voor en door bewoners in Rotterdam IJsselmonde. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
WMO radar

Wmo radar is een stichting die in opdracht van de gemeente Rotterdam diensten aanbiedt ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoners. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
Albeda College

Het albeda college is een MBO-school in Rotterdam. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
Lieve Mark

Het onderzoeksrapport ‘S.O.S. (Studenten Onderzoeken Samen)’ is een representatief onderzoek naar het welzijn, de behoeftes en de meningen van meer dan 7.500 studenten. Ook zijn 3.500 open suggesties gegeven voor verbeteringen van het coronabeleid. Een aantal van deze suggesties is ook opgenomen op het YX platform.

Website
Coalitie-Y

Coalitie-Y is een samenwerking van verschillende jongerenorganisatie. Denktank-Y en het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben namens een groot aantal jongerenorganisaties de Jongeren Denktank Coronacrisis opgericht. Deze denktank brengt adviezen van jongeren aan het kabinet uit. Een aantal van deze ideeën is ook opgenomen op het YX platform.

Website
Jongerentop010

Tijdens de Jongerentop010 spraken Rotterdamse jongeren zich massaal uit over de gevolgen van de coronacrisis op hun leven en hun omgeving. De uitkomsten van deze top worden door initiatiefnemers stichting LOKAAL Rotterdam en jongerenadviesraad Young010 omgezet in drie adviezen die aan de gemeenteraad van Rotterdam worden overhandigd.

Website
Jonge klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt meer dan 100.000 jongeren in de politiek en het bedrijfsleven op het gebied van klimaaatbeleid.

Website
Trimbos-Instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Zij staan voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

Website
NWA jongerenchallenge

YoungXperts is ontstaan vanuit de NWA jongerenchallenge. Binnen de jongerenchallen konden jongeren vragen stellen aan de wetenschap over de toekomst na corona. Wat moet de wetenschap volgens jongeren onderzoeken?

Website
Erasmus Verbindt

Het studenteninitiatief ‘Erasmus Verbindt’ (EV) verbindt wetenschap en samenleving in Rotterdam: to create a positive impact. Met dit initiatief willen de EUR-studenten een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van de belangrijke en complexe maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen.

Website
Nationale Jeugdraad (NJR)

De Nationale Jeugdraad (NJR) is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. NJR wil deelname van jongeren op allerlei niveaus in de samenleving stumuleren en ondersteunen, zodat de stem van jongeren wordt gehoord op lokaal en landelijk niveau.

Website
GREENTEENS

Hoe houden jongeren zich bezig met de klimaatcrisis? Hoe kunnen we hen helpen hun zorgen om te zetten in groene actie? En waarom vinden sommige jongeren het moeilijk om te geloven dat klimaatverandering echt is? Het GREENTEENS onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht probeert milieuvriendelijk gedraag van adolescenten te begrijpen en te stimuleren. Het project wordt gefinancieerd door de European Research Council

Website
Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenclub waar jongeren vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten om iets goeds te doen voor een ander. Op deze manier zet de organisatie zich in tegen eenzaamheid, polarisatie en hyper-individualisme.

Website