Stress en prestatiedruk onder mbo studenten

Stress en prestatiedruk onder MBO studenten

Het onderzoek
Om stress en prestatiedruk op het mbo in kaart te brengen zijn wij als onderzoekers aan de
Erasmus University Rotterdam een onderzoek begonnen. Het doel van ons onderzoek is om
meer inzicht te krijgen in het mentaal welzijn van mbo studenten en toe te werken naar
oplossingen om prestatiedruk te verminderen.

We vragen jongeren daarom een eenmalige vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze
vragenlijst kunnen we in kaart brengen hoe mbo studenten stress en prestatiedruk ervaren
en welke oplossingen hiertegen zijn.

Meedoen?
Als je besluit mee te doen, vul je online een eenmalige vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst duur ongeveer 15 minuten. 

Meer weten?
Lees hier alle informatie over het project.