yx

Wij zijn niet de enigen die het belangrijk vinden om jongeren meer te betrekken bij onderzoek en beleid. Tijdens, maar ook al vóór de coronacrisis ontstonden er heel wat initiatieven die ons inspiratie hebben gegeven. Ook hebben we met verschillende organisaties samengewerkt. Een aantal van hen vind je hier.

MDT op Zuid

MDT op Zuid is een talentontwikkelingsproject voor jongeren in Rotterdam-Zuid. Hier ligt de focus op het laten groeien en verbinden van de jongeren waarbij zij een maatschappelijke teruggave aan Rotterdam Zuid doen. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
PIT010

PIT 010 staat voor welzijnswerk voor en door bewoners in Rotterdam IJsselmonde. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
WMO radar

Wmo radar is een stichting die in opdracht van de gemeente Rotterdam diensten aanbiedt ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoners. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
Albeda College

Het albeda college is een MBO-school in Rotterdam. Zij hebben ons geholpen met het organiseren van brainstorms.

Website
Lieve Mark

Het onderzoeksrapport ‘S.O.S. (Studenten Onderzoeken Samen)’ is een representatief onderzoek naar het welzijn, de behoeftes en de meningen van meer dan 7.500 studenten. Ook zijn 3.500 open suggesties gegeven voor verbeteringen van het coronabeleid. Een aantal van deze suggesties is ook opgenomen op het YX platform.

Website
Coalitie-Y

Coalitie-Y is een samenwerking van verschillende jongerenorganisatie. Denktank-Y en het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben namens een groot aantal jongerenorganisaties de Jongeren Denktank Coronacrisis opgericht. Deze denktank brengt adviezen van jongeren aan het kabinet uit. Een aantal van deze ideeën is ook opgenomen op het YX platform.

Website
Jongerentop010

Tijdens de Jongerentop010 spraken Rotterdamse jongeren zich massaal uit over de gevolgen van de coronacrisis op hun leven en hun omgeving. De uitkomsten van deze top worden door initiatiefnemers stichting LOKAAL Rotterdam en jongerenadviesraad Young010 omgezet in drie adviezen die aan de gemeenteraad van Rotterdam worden overhandigd.

Website
Jonge klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt meer dan 100.000 jongeren in de politiek en het bedrijfsleven op het gebied van klimaaatbeleid.

Website
InnnovatieExpo 2021

De InnovatieExpo 2021 is dé inspirerende ontmoetingsplaats waar bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers innovatieve oplossingen samen laten werken. De thema’s zijn Energie, Verstedelijking, Mobiliteit en Circulaire economie en volop jongerenbetrokkenheid. Dit jaar volledig online op 8 april en deelname is gratis.

Website
Kinderombudsman Rotterdam

De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. Ook geeft zij voorlichting over kinderrechten, o.a. in gesprekken met kinderen en jongeren, zodat er beter naar hen geluisterd wordt.

Website
Science Gallery Rotterdam

Science Gallery Rotterdam is een nieuwe ruimte in het Erasmus MC waar wetenschap, kunst en samenleving elkaar ontmoeten. Science Gallery betrekt jongeren van 15 tot 25 jaar in een proces van co-creatie bij het ontwikkelen van tentoonstellingen en educatieve programma’s over wetenschap en kunst in een maatschappelijke context.

Website
Trimbos-Instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Zij staan voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

Website
Rode Kruis

Het Rode Kruis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Omdat ook jongeren mentaal hard worden getroffen door de coronacrisis biedt het Rode Kruis gratis coachingsessies aan. Ook kunnen ze bellen naar onze hulplijn als ze behoefte hebben aan een luisterend oor (070 4455 888).

Website
NWA jongerenchallenge

YoungXperts is ontstaan vanuit de NWA jongerenchallenge. Binnen de jongerenchallen konden jongeren vragen stellen aan de wetenschap over de toekomst na corona. Wat moet de wetenschap volgens jongeren onderzoeken?

Website