X

Take action

Stimuleer bedrijven om tenminste één jonge professional binnen het hoogste bestuursorgaan te plaatsen. Dit kan creatieve input van jongeren opleveren en diversiteit binnen deze bedrijven vergroten.
Richt een buddysysteem op waarmee pas afgestudeerden worden gekoppeld aan iemand uit de praktijk. Dit kan de toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren.
Creëer een bubbel voor studenten onderling waarbinnen je alleen elkaar ziet en geen andere mensen.
Laat jongeren meepraten in jongerenraden, gemeentes en andere commissies voor besluitvorming. Geef hiervoor subsidie zodat jongeren ook echt onderdeel kunnen worden van deze besluitvorming.
Communiceer als overheid en gemeente in begrijpelijke taal via social media met jongeren. Maak ruimte voor interactie, zodat jongeren zich begrepen voelen en mee kunnen denken.
Geef jongeren het gevoel dat ze gehoord worden, dan ontstaat er al een gevoel van waardering. Doe dat door gesprekken tussen verschillende groepen jongeren en beleidsmakers te organiseren. Noem hen niet als groep even in de persconferentie om daarna nooit meer iets te laten horen.
Creëer een jongerenpanel als structureel adviesorgaan voor de overheid. Jongeren kunnen als geen ander probleemoplossend te denken, niet alleen door naar het probleem zelf te kijken, maar ook naar de gevolgen.
Organiseer colleges in theaterzalen. Voor universiteiten / hogescholen is het fijn dat ze de studenten weer in het echt kunnen zien. Voor theaterzalen is het misschien een economische oplossing.
Heb je een goed idee?

Heb je een goed idee?

Mogen wij contact met je opnemen om meer te weten te komen over jouw idee?