Ethell is 23 jaar en doet onderzoek naar vertrouwen in jongeren. Ze hoopt in kaart te brengen hoe vertrouwen verschilt tussen  jongeren van verschillende takken van de maatschappij en met verschillende ethnische achtergronden. Ze hoopt zo bij te dragen aan het beter begrijpen van hoe jongeren zich ontwikkelen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt!