Fabienne van Rossenberg is 27 jaar en doet onderzoek naar wat de huidige generatie jongeren karakteriseert en wat zij nodig hebben om te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ze hoopt te ontdekken hoe jongeren, wetenschappers en beleidsmedewerkers het beste met elkaar kunnen samenwerken, zodat jongeren meer invloed krijgen op de keuzes die in de maatschappij worden gemaakt.