Lysanne te BrinkeĀ is 29 jaar en doet onderzoek naar hoe jongeren de kans kunnen krijgen op bij te dragen aan de maatschappij. Ze hoopt dat jongeren, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar kunnen versterken, zodat jongeren daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen.