Suzanne van de Groep is 30 jaar en doet onderzoek naar de ontwikkeling van prosociaal gedrag (iets goeds doen voor anderen). Suzanne wil wetenschap van waarde maken voor jongeren en ze laten ervaren hoe leuk het is om iets goeds te doen voor een ander.