The facts

Als jongeren een hoger gevoel van verbondenheid met de school hebben, voelen ze zich beter en hebben ze minder last van depressieve symptomen
20% van de jongeren heeft het gevoel dat ouders hoge verwachtingen hebben en druk leggen op het behalen van hoge school- of studieresultaten
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 3 jongeren last van prestatiedruk
80% van de jongvolwassenen ervaart verminderd fysiek en mentaal welzijn wanneer er door toedoen van lockdowns niet kan worden gesport
Jongvolwassenen die aangeven zich tijdens lockdowns meer te vervelen of zich eenzamer te voelen, hebben de neiging om meer alcohol of drugs te gebruiken
Door jongeren meer autonomie te geven help je ze om zich beter in hun vel te voelen.
De periode van 10 tot 22 jaar staat in het teken van het versterken of juist verbreken van hersenverbindingen. Dit gaat volgens het ‘use-it-or-lose-it’ principe.
Jongeren ervaren meer gevoelens van kracht op het moment dat ze iets voor een ander doen.
Jongeren hebben een ander slaapritme dan kinderen en volwassenen. Ze gaan later bed, maar hebben nog wel veel slaap nodig. Hierdoor is ’s morgens vroeg opstaan vaak lastig.
Jongeren rond de 16 jaar geven vaker emotionele steun aan vrienden dan aan familie. Bij 20-jarigen is dit verschil niet meer aanwezig.
Tijdens de COVID-19 pandemie zijn gevoelens van spanning en depressie toegenomen bij jongeren.
Kwetsbare jongeren zijn tijdens de COVID-19 pandemie harder geraakt dan hun leeftijdsgenoten. Er is een verband tussen sociale ongelijkheid en welzijn.
Tijdens het begin van de COVID-19 pandemie hadden jongvolwassenen het moeilijker dan jongeren.
Hersengebieden die betrokken zijn bij emoties laten sterkere activatie zien bij jongeren dan bij volwassenen.
Jongeren ervaren emoties vaak intenser dan volwassenen. Ook hebben ze vaker stemmingswisselingen.
Jongeren die vrijheden voor zichzelf zouden creëren met een corona paspoort, hebben vaker een grotere behoefte aan spanning in hun dagelijks leven.
84% van de jongeren geeft aan zich te willen vaccineren. Van hen zegt het overgrote merendeel dat niet voor zichzelf te doen, maar om anderen te beschermen.
62% van de jongeren vindt dat hun mening tijdens de corona crisis belangrijk is. Maar slechts 5% van de jongeren heeft het gevoel dat hun mening ook echt wordt meegenomen in beleidskeuzes.
Je mindset is belangrijk. Als je denkt dat je iets niet kan, is de kans groter dat het niet lukt, zoals bij faalangst. Dit noemen we een fixed mindset. Maar als je denkt dat je iets wel kan leren, dat je ergens in kan groeien, dan is de kans groter dat het je lukt. Dit noemen we een growth mindset.
Goed weten wie je bent: een duidelijk zelfbeeld hebben, helpt je om goede keuzes te maken voor bijvoorbeeld een nieuwe studie of baan, en het helpt je om goed te presteren.
Als je een positief zelfbeeld hebt, voel je je minder snel depressief en angstig.
Hoeveel controle je hebt over je leven (je autonomie) bepaalt voor een deel hoe goed je je voelt (je welzijn).
Gevoelens van depressie en angst ontstaan vaak in de tienerjaren, en bij een klein gedeelte van de jongeren kan dat langere tijd duren. Het is nog niet precies duidelijk waardoor dit komt, maar onderzoekers denken dat het te maken heeft met veranderingen in de hersenen en hormonen.
Hersengebieden die betrokken zijn bij emoties zijn bij jongeren actiever dan bij kinderen en volwassenen
Jongeren zijn kwetsbaarder voor stress.
Jongeren reageren intenser op dingen die gebeuren. Dat geldt voor positieve én negatieve gebeurtenissen en emoties.
Als jongeren tijdens de coronacrisis hulp kregen van anderen voelden zij zich minder depressief, hadden ze het gevoel erbij te horen en hadden ze meer vertrouwen in anderen.
Tijdens de coronacrisis deden jongeren veel goede dingen voor mensen om zich heen, zoals familie en vrienden. 75% van de jongeren wilde zelfs iets doen voor mensen die zij totaal niet kenden, al vonden ze helpen tijdens de crisis wel moeilijker dan normaal. Toch deed 30% tijdens de eerste lockdown al iets, zoals boodschappen doen voor anderen of praten met eenzame ouderen.
Goede dingen doen voor anderen heeft veel voordelen voor jezelf: je voelt je nuttig, je krijgt er respect voor, krijgt een gevoel van controle, en je bouwt een betere band op met andere mensen.
Of jongeren anderen helpen hangt vaak af van hun omgeving: jongeren helpen anderen sneller als ze worden bekeken of als hun vrienden dat cool vinden.
Er zijn eigenschappen die ervoor zorgen dat mensen sneller iets goeds voor anderen doen. Voorbeelden: je goed kunnen verplaatsen in anderen, hoe graag je bij een groep wil horen, en of je je fijn voelt als je anderen helpt.
Hoeveel je voor anderen overhebt hangt er vanaf wie die ander is: we zijn meestal aardiger voor bekenden dan voor onbekenden. Jongeren helpen vaker vrienden en familie dan mensen die zij nog nooit hebben gezien, en dit verschil wordt groter naarmate ze opgroeien.
Als je geld krijgt, wordt het beloningsgebied in je hersenen actief. Maar dat wordt die óók als je tijd met anderen doorbrengt, of iets goeds voor ze doet. Als je een vriend helpt met huiswerk, beloon je dus niet alleen je vriend, maar ook jezelf!
Dat jongeren egoïstisch zijn is een misverstand. Van jongs af aan vinden mensen dat delen met anderen goed is, en ook jongeren hebben vaak iets voor anderen over.
Op welke manier je iets goeds wil doen voor anderen hangt af van je leeftijd en levensfase. Kinderen delen bijvoorbeeld speelgoed met elkaar, terwijl jongeren elkaar advies geven en troosten.
Sommige jongeren worden in onverwachte situaties en tijdens een crisis juist minder creatief, bijvoorbeeld door stress.
Jongeren gebruiken bepaalde hersengebieden (zoals de ‘prefrontale cortex’) meer bij creatieve opdrachten dan volwassenen.
Je hersenen maken een groeispurt door tussen 10-22 jaar. Als je jong bent heb je extra veel hersencellen. Als je ouder wordt worden sommigen ‘weggesnoeid’. Tegelijkertijd nemen verbindingen tussen hersencellen toe. Je hersenen worden daardoor steeds efficiënter en meer doelgericht.
Nieuwe muziek- en modestijlen ontstaan vaak door jongeren.
Als jongere kun je beter ‘out of the box’ denken dan volwassenen. Jongeren komen vaak met oplossingen die volwassenen minder snel kunnen bedenken.
Jongeren met een moeilijke thuissituatie zijn minder veerkrachtig tijdens de coronacrisis, dan jongeren die het thuis makkelijker hebben.
De meeste jongeren laten meer gevoelens van kracht zien, dan gespannen of depressieve gevoelens tijdens de coronacrisis.
Jongvolwassenen hadden het in het begin van de coronacrisis moeilijker dan jongeren, ze waren minder veerkrachtig.
Steun van vrienden vergroot niet alleen je veerkracht nu, maar ook in je latere leven.
Jongeren met twee of meer vrienden blijken minder angstig en depressief te zijn.
Hulp en steun van je ouders zorgt ervoor dat je meer veerkracht laat zien en tevredener bent over je leven, ook als je in moeilijke omstandigheden opgroeit.
Jongeren die goed zijn in plannen en beslissingen nemen, zijn vaak veerkrachtiger dan jongeren die hier meer moeite mee hebben.
De hersenen van jongeren zijn flexibel, waardoor zij zich makkelijker aanpassen en sneller kunnen leren.
Persoonlijke ervaringen kunnen je helpen om positief te zijn, over oplossingen na te denken en over je gevoelens te praten. Dit helpt allemaal om met stress om te gaan.
Stress uit de weg gaan is niet altijd de beste manier om met moeilijke omstandigheden om te gaan.
Zelfvertrouwen, gevoel voor humor, temperament en goed kunnen omgaan met stress, kunnen ervoor zorgen dat de één veerkrachtiger is dan de ander.
Het goed kunnen aanpassen aan de omstandigheden helpt om veerkrachtig te zijn.
Risiconemers die zich ook inzetten voor anderen zijn vaak de toekomstige wereldleiders. Denk maar aan Greta Thunberg, zij had het lef om wereldleiders aan te spreken op hun gedrag.
Jongeren willen graag vernieuwen. Dit is niet alleen goed voor henzelf maar ook voor de maatschappij.
Jongeren met een sterkere ‘drive’ nemen meer risico’s, maar doen ook vaker iets goeds voor een ander.
De drive om erop uit te gaan en de wereld te ontdekken is het grootst tussen je 15e en 20e, daarna neemt het weer af.
Thuis blijven zitten, ook al moet het echt, voelt voor jongeren heel tegennatuurlijk.
Niet alle jongeren nemen meer risico’s. Zelfcontrole zorgt er bijvoorbeeld voor dat je je emoties en gedrag beter kunt beheersen.
Jongeren nemen vaak meer risico’s dan kinderen of volwassenen. Dit is belangrijk, wat zo kom je erachter hoe de wereld in elkaar zit.
Als jongere wil je er graag op uit gaan, nieuwe vrienden maken en gehoord worden. Tijdens de eerste lockdown bleek ook dat 41% met vrienden afsprak (de drive om erop uit te gaan). Daar staat tegenover: 93% bleef thuis als ze klachten hadden.