The facts

Jongeren ervaren meer gevoelens van kracht op het moment dat ze iets voor een ander doen.
Jongeren rond de 16 jaar geven vaker emotionele steun aan vrienden dan aan familie. Bij 20-jarigen is dit verschil niet meer aanwezig.
84% van de jongeren geeft aan zich te willen vaccineren. Van hen zegt het overgrote merendeel dat niet voor zichzelf te doen, maar om anderen te beschermen.
Als jongeren tijdens de coronacrisis hulp kregen van anderen voelden zij zich minder depressief, hadden ze het gevoel erbij te horen en hadden ze meer vertrouwen in anderen.
Tijdens de coronacrisis deden jongeren veel goede dingen voor mensen om zich heen, zoals familie en vrienden. 75% van de jongeren wilde zelfs iets doen voor mensen die zij totaal niet kenden, al vonden ze helpen tijdens de crisis wel moeilijker dan normaal. Toch deed 30% tijdens de eerste lockdown al iets, zoals boodschappen doen voor anderen of praten met eenzame ouderen.
Goede dingen doen voor anderen heeft veel voordelen voor jezelf: je voelt je nuttig, je krijgt er respect voor, krijgt een gevoel van controle, en je bouwt een betere band op met andere mensen.
Of jongeren anderen helpen hangt vaak af van hun omgeving: jongeren helpen anderen sneller als ze worden bekeken of als hun vrienden dat cool vinden.
Er zijn eigenschappen die ervoor zorgen dat mensen sneller iets goeds voor anderen doen. Voorbeelden: je goed kunnen verplaatsen in anderen, hoe graag je bij een groep wil horen, en of je je fijn voelt als je anderen helpt.
Hoeveel je voor anderen overhebt hangt er vanaf wie die ander is: we zijn meestal aardiger voor bekenden dan voor onbekenden. Jongeren helpen vaker vrienden en familie dan mensen die zij nog nooit hebben gezien, en dit verschil wordt groter naarmate ze opgroeien.
Als je geld krijgt, wordt het beloningsgebied in je hersenen actief. Maar dat wordt die óók als je tijd met anderen doorbrengt, of iets goeds voor ze doet. Als je een vriend helpt met huiswerk, beloon je dus niet alleen je vriend, maar ook jezelf!
Dat jongeren egoïstisch zijn is een misverstand. Van jongs af aan vinden mensen dat delen met anderen goed is, en ook jongeren hebben vaak iets voor anderen over.
Op welke manier je iets goeds wil doen voor anderen hangt af van je leeftijd en levensfase. Kinderen delen bijvoorbeeld speelgoed met elkaar, terwijl jongeren elkaar advies geven en troosten.