The facts

Jongeren hebben een ander slaapritme dan kinderen en volwassenen. Ze gaan later bed, maar hebben nog wel veel slaap nodig. Hierdoor is ’s morgens vroeg opstaan vaak lastig.
Kwetsbare jongeren zijn tijdens de COVID-19 pandemie harder geraakt dan hun leeftijdsgenoten. Er is een verband tussen sociale ongelijkheid en welzijn.
Jongeren met een moeilijke thuissituatie zijn minder veerkrachtig tijdens de coronacrisis, dan jongeren die het thuis makkelijker hebben.
De meeste jongeren laten meer gevoelens van kracht zien, dan gespannen of depressieve gevoelens tijdens de coronacrisis.
Jongvolwassenen hadden het in het begin van de coronacrisis moeilijker dan jongeren, ze waren minder veerkrachtig.
Steun van vrienden vergroot niet alleen je veerkracht nu, maar ook in je latere leven.
Jongeren met twee of meer vrienden blijken minder angstig en depressief te zijn.
Hulp en steun van je ouders zorgt ervoor dat je meer veerkracht laat zien en tevredener bent over je leven, ook als je in moeilijke omstandigheden opgroeit.
Jongeren die goed zijn in plannen en beslissingen nemen, zijn vaak veerkrachtiger dan jongeren die hier meer moeite mee hebben.
De hersenen van jongeren zijn flexibel, waardoor zij zich makkelijker aanpassen en sneller kunnen leren.
Persoonlijke ervaringen kunnen je helpen om positief te zijn, over oplossingen na te denken en over je gevoelens te praten. Dit helpt allemaal om met stress om te gaan.
Stress uit de weg gaan is niet altijd de beste manier om met moeilijke omstandigheden om te gaan.
Zelfvertrouwen, gevoel voor humor, temperament en goed kunnen omgaan met stress, kunnen ervoor zorgen dat de één veerkrachtiger is dan de ander.
Het goed kunnen aanpassen aan de omstandigheden helpt om veerkrachtig te zijn.