The facts

80% van de jongvolwassenen ervaart verminderd fysiek en mentaal welzijn wanneer er door toedoen van lockdowns niet kan worden gesport
Jongvolwassenen die aangeven zich tijdens lockdowns meer te vervelen of zich eenzamer te voelen, hebben de neiging om meer alcohol of drugs te gebruiken
Tijdens de COVID-19 pandemie zijn gevoelens van spanning en depressie toegenomen bij jongeren.
Tijdens het begin van de COVID-19 pandemie hadden jongvolwassenen het moeilijker dan jongeren.
Hersengebieden die betrokken zijn bij emoties laten sterkere activatie zien bij jongeren dan bij volwassenen.
Jongeren ervaren emoties vaak intenser dan volwassenen. Ook hebben ze vaker stemmingswisselingen.
62% van de jongeren vindt dat hun mening tijdens de corona crisis belangrijk is. Maar slechts 5% van de jongeren heeft het gevoel dat hun mening ook echt wordt meegenomen in beleidskeuzes.
Je mindset is belangrijk. Als je denkt dat je iets niet kan, is de kans groter dat het niet lukt, zoals bij faalangst. Dit noemen we een fixed mindset. Maar als je denkt dat je iets wel kan leren, dat je ergens in kan groeien, dan is de kans groter dat het je lukt. Dit noemen we een growth mindset.
Goed weten wie je bent: een duidelijk zelfbeeld hebben, helpt je om goede keuzes te maken voor bijvoorbeeld een nieuwe studie of baan, en het helpt je om goed te presteren.
Als je een positief zelfbeeld hebt, voel je je minder snel depressief en angstig.
Hoeveel controle je hebt over je leven (je autonomie) bepaalt voor een deel hoe goed je je voelt (je welzijn).
Gevoelens van depressie en angst ontstaan vaak in de tienerjaren, en bij een klein gedeelte van de jongeren kan dat langere tijd duren. Het is nog niet precies duidelijk waardoor dit komt, maar onderzoekers denken dat het te maken heeft met veranderingen in de hersenen en hormonen.
Hersengebieden die betrokken zijn bij emoties zijn bij jongeren actiever dan bij kinderen en volwassenen
Jongeren zijn kwetsbaarder voor stress.
Jongeren reageren intenser op dingen die gebeuren. Dat geldt voor positieve én negatieve gebeurtenissen en emoties.