Hoe ervaren jongeren sociale ongelijkheid?

Onze huidige maatschappij wordt gevormd door verschillende culturen en mensen. Helaas is het ook een samenleving waar er nog steeds grote verschillen zijn in de kansen die jongeren krijgen, waardoor jongeren een ongelijke waardering en behandeling kunnen ervaren op basis van hun maatschappelijke positie. Hoe ervaren jongeren sociale ongelijkheid? Waar lopen zij tegenaan? Wat speelt hier allemaal een rol in? Maar vooral, welke kleine en grote oplossingen kunnen we bedenken om een meer sociaal gelijke samenleving te creëren voor iedereen? Dit Nationale Wetenschapsagenda thema gaat hierover.
Het YoungXperts-team heeft dit samen met 700 adolescenten in Rotterdam onderzocht via enquêtes en brainstormsessies.

In het gepubliceerde manifest ‘Jongerenperspectief op sociale ongelijkheid in het onderwijs’ vind je de resultaten: wetenschappelijke kennis over sociale ongelijkheid in het onderwijs gecombineerd met creatieve oplossingen van jongeren zelf.

Op dinsdag 27 februari bezocht Eveline Crone samen met het YoungXperts-team Albeda mbo. Tijdens het evenement gaf Crone een inspirerende lezing over polarisatie en ongelijkheid in kansen. Onderzoekers van YoungXperts, Kayla Green en Yara Toenders, overhandigden het manifest aan het bestuur van Albeda, docenten en alle andere aanwezigen in de zaal.

Ook benieuwd naar de resultaten? Bekijk de one-pager hier of lees het volledige manifest.