yx

Doe mee met de online vragenlijst en ontvang €5!

Ben je 16 jaar of ouder?
Meld je hier aan

Ben je jonger dan 16 jaar?
Meld je hier aan
Wij willen graag meer weten over de ontwikkeling van gevoelens en welzijn bij jongeren en jongvolwassenen. Daarom hebben wij samen met hen een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. Wij willen graag deze nieuwe vragenlijst testen en vragen daarom jouw hulp! Lees hieronder meer over het onderzoek.

De opzet van het onderzoek

We willen jou vragen om voor dit onderzoek een aantal vragen en taken te maken. Deze vragen kunnen online ingevuld worden op een mobiel, tablet, of computer. Als je besluit mee te doen, zal je via de mail twee links krijgen naar de vragenlijsten.

Duur

De eerste link naar het de vragenlijsten van het onderzoek neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. Na twee weken ontvang je van ons een tweede link naar een korte vragenlijst van ongeveer 2 tot 4 minuten. Je kan op ieder moment aangeven dat je niet meer mee wilt doen met het onderzoek.

Eventuele risico’s van het onderzoek

In dit onderzoek vragen we jou naar je gevoelens en welzijn. Dat kan ervoor zorgen dat je je bewust wordt van negatieve gevoelens en gedachten. Als je je lange tijd somber voelt en nergens zin in hebt (d.w.z., meer dan twee weken) wordt het aangeraden om hierover contact op te nemen met je huisarts.

Mogelijke voordelen

Er zijn voor jou geen directe voordelen verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

Gebruik en bewaren van gegevens  

Bij de uitvoering van dit onderzoek is het nodig dat jouw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals je naam, adres, geboortedatum etc. en om gegevens over je gezondheid en van mensen die jij kent. Gebruik en bewaring van deze gegevens is nodig om de wetenschappelijke vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en om de resultaten te publiceren. Jou wordt gevraagd om hiervoor toestemming te geven. Daarnaast hebben we een rekeningnummer nodig om je te compenseren voor je deelname. Als je deze gegevens liever niet deelt, kun je niet deelnemen aan het onderzoek.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Om je privacy te waarborgen, worden je gegevens voorzien van een code, d.w.z. gepseudonimiseerd. Je naam en andere gegevens die jou direct kunnen identificeren worden apart bewaard. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens direct tot jou te herleiden. De sleutel van de code blijft bij de hoofdonderzoeker (Prof. Dr. E. A. Crone). Naar andere bij het onderzoek betrokken partijen (zoals onderzoekers betrokken bij het onderzoek) worden jouw gegevens alleen onder die code verstuurd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen jouw gecodeerde gegevens vermeld.
In geval van vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze privacy officer (privacy@eur.nl).

Controle en inzage in gegevens

Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in al je gegevens. Ook in de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen en instanties die ter controle toegang krijgen tot jouw gegevens zijn: de veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt en nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten zoals bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij zullen je gecodeerde gegevens geheim houden en deze gegevens zijn niet naar jou te herleiden. Jou wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien je dat niet wilt, kun je niet deelnemen aan dit onderzoek.

Bewaartermijn gegevens

Op de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences te Rotterdam worden de gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard, zijnde 15 jaar. De vragenlijstdata wordt bewaard om in de loop van dit onderzoek daarmee nog verdere analyses te kunnen doen die gericht zijn op het beantwoorden van de onderzoekvragen van de studie.

Bewaring en gebruik van gegevens voor ander onderzoek

Na afloop van dit onderzoek kunnen je gegevens nog van belang zijn voor het uitvoeren van ander onderzoek. Daarvoor is langere bewaring van de gegevens noodzakelijk. Jou wordt gevraagd toestemming te geven voor dit langer bewaren en voor gebruik in ander, toekomstig, onderzoek op het gebied van sociaal gedrag in bijzondere situaties. Verder word je gevraagd of wij de contactgegevens in een algemeen proefpersonenbestand mogen bewaren, zodat wij jou in de toekomst voor ander onderzoek kunnen benaderen. Indien je dat niet wilt, kan je wel gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Intrekken toestemming

Je kan de toestemming voor verwerking van je gegevens altijd weer intrekken. De reeds over jou verzamelde gegevens zullen dan nog wel worden gebruikt in het onderzoek. Indien je wilt dat al je gegevens worden verwijderd, dan kan je daarom verzoeken.

Meer informatie over je rechten bij verwerking van gegevens

Voor meer informatie over de naleving van je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is de Erasmus University Rotterdam verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Binnen het onderzoeksteam zal Kayla Green verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels en het verwerken van persoonsgegevens.

Je kan ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de Erasmus University Rotterdam, Marlon Domingus. E-mail: fg@eur.nl. Meer informatie over je rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Ethische Toestemming

Dit onderzoek is getoetst en goedgekeurd door de ethische commissie van de afdeling DPECS (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences.

Vrijwilligheid van deelname

Jouw medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als je toestemming geeft om aan dit onderzoek mee te doen, heb je ten allen tijde de vrijheid om op die beslissing terug te komen. Je hoeft hiervoor geen verklaring te geven. Het wel of niet meedoen heeft op geen enkele wijze nadelige gevolgen voor jou.

Praktische informatie

Om de vragenlijsten in te vullen zal er een link naar je gemaild worden. Deelnemers krijgen een vergoeding voor hun deelname. Je kan €5 verdienen.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben met betrekking tot dit onderzoek dan kan je daarmee terecht bij het onderzoeksteam:

Promovendi
Kayla Green, MSc.
Suzanne van de Groep, MSc.
Renske van der Cruijsen, MSc.

Hoofonderzoeker
Prof. Dr. Eveline Crone

Erasmus School of Social and Behavioral
Sciences, Erasmus University Rotterdam,
Thomas Morelaan, 3062 PA Rotterdam.
E-mail: green@essb.eur.nl